ONCE THROUGH BOILER

คุณสมบัติของสินค้า

  • สามารถผลิตไอน้ำภายในเวลา 4-5 นาที เนื่องจากเป็นบอยเลอร์ประสิทธิภาพสูง จึงสามารถผลิตไอน้ำ พร้อมใช้งานได้ภายในเวลาเพียง 4-5 นาที
  • ประสิทธิภาพบอยเลอร์สูงถึง 88% ~ 96% ด้วยระบบโครงสร้างและระบบดูดซับความร้อนที่ดีเยี่ยม จากการออกแบบโครงสร้างการถ่ายเทความร้อนอย่างชาญฉลาด มีผลทำให้บอยเลอร์มีประสิทธิภาพสูงถึง 88% ~ 96%
  • ไอน้ำที่มีคุณภาพ บอยเลอร์ติดตั้งระบบเดรนอัตโนมัติ โดยใช้หลักการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าซึ่งทำการตรวจวัดค่าเวลาจึงทำให้ได้ที่มีคุณภาพ และบอยเลอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • การทำงานเงียบ การทำงานของระบบพัดลมดูดอากาศ และการเผาไหม้มีเสียงเพียง 5-6DB เงียบกว่าบอยเลอร์ระบบเก่าๆ มาก ทำให้การทำงานสบายและปลอดภัยจากมลภาวะทางเสียง
  • ระบบการถ่ายเทความร้อนที่ดีเยี่ยม ระบบท่อติดตั้งแผ่นครีบเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนมาจากโรงงาน ทำให้ระบบถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • อุปกรณ์ควบคุมมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ระบบควบคุมการเผาไหม้, แรงดันไอน้ำ และระบบควบคุมระดับน้ำเป็นแบบ Microprocessor จึงทำให้มีความปลอดภัยสูง และง่ายต่อการดูแลและใช้งาน
  • สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ ว่าด้วยการตรวจสอบความปลอดภัยของความดันที่ระบุโดย "การตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม" ของ R.O.C.
  • ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมแบบ Full Automatic CO2 ทำให้โครงสร้างของ MD BOILER มีคุณภาพสูง

 Gas Steam BoilerGas Steam Boilerarticle
Diesel Steam BoilerDiesel Steam Boilerarticle
Heavy Oil Steam BoilerHeavy Oil Steam Boilerarticle
Electric steam BoilerElectric Steam Boiler
Remote Control Steam Boiler Once-throughRemote Control Steam Boiler Once-through
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]