อยากทราบวิธีการออกแบบเพื่อให้ Steam ทำความร้อน (ผ่าน Jacket)


อยากทราบวิธีการออกแบบเพื่อให้ Steam ทำความร้อน (ผ่าน Jacket) ให้ได้ความร้อนที่คงที่และทั่วถึง รวมถึงวิธีการคำนวณค่าความร้อนที่ได้จาก Steam ที่ผ่าน Jacket แล้ว (ความร้อน = 10 kg เท่าไร หรือทำความร้อนได้เท่าไร)
 ผู้ตั้งกระทู้ นพรัตน์ Mechanical & Food Process Engineering :: วันที่ลงประกาศ 2009-12-08 17:39:08


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3140592)

อากาศ ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการลดลงของการถ่ายเทความร้อน

  1. ถ้าเป็น Jacket ชนิดที่มี Steam Trap ติดอยู่ด้านล่าง ก็ควรใช้ Steam Trap ชนิด Float Trap ที่มี Air Vent ติดอยู่ และจำเป็นต้องติด Thermostatic Air Vent เพิ่มอีก 1 ตัว ด้านข้าง Tank ฝั่งตรงข้ามกับการจ่าย Steam ตามรูป

  2. หากเป็น Jacket ที่ใช้ Syphon drain ก็จำเป็นต้องใช้ Float Trap ที่มี Steam lock release ติดอยู่ที่ตัวเพื่อป้องกัน Steam lock ใน Syphon ทำให้ Condensate ไม่สามารถไหลขึ้นท่อ Syphon ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วน Air vent ก็ยังจำเป็นต้องติดอยู่ด้านข้าง Tank เช่นเดียวกัน


การคำนวณปริมาณการใช้ไอน้ำเมื่อสร้าง tank คำนวณจาก

Ms = Q ÷hfg
Ms = (UA(TS - TM) x 3.6) ÷hfg
Ms = ปริมาณการใช้ไอน้ำ kg
Q = ค่าความสามารถในการถ่ายเทความร้อน Watt
U = สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน W/m2 °C
(U จาก Steam สู่น้ำ = 850 – 17000 w/ m2 °C )
A = พื้นที่ผิว tank สัมผัสกับ product m2
TS = T Steam ภายใน Tank °C
Tm = อุณหภูมิเฉลี่ยเริ่มต้น T1 และสุดท้าย (T2 (Tm = T1+T2))/2
hfg = ค่าความร้อนแฝงของไอน้ำที่ความดันภายใน Jacket KJ/kg

ผู้แสดงความคิดเห็น สไปแร็กซ์ ซาร์โก้ วันที่ตอบ 2009-12-08 17:40:53ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล