ทิป & เทคนิค บอยเลอร์ Energy พลังงาน
ทิป & เทคนิค บอยเลอร์ Energy พลังงาน


Natural Gas for Boilerarticle

ข้อดีของการใช้ก๊าซธรรมชาติใน Boiler

การเผาไหม้ NG ให้การเผาไหม้ดีมาก ไม่มี Unburned Carbon มี CO. SOx, NOx ปริมาณต่ำมาก การผุกร่อน High-Low
Temperature Corrosion ไม่มีเนื่องจากไม่มี SO3 และ V2 O5 จึงลดการใช้ Chemical เข้าไปช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งค่า Operating
Cost และ Maintenance Cost
 

พลังงานลม ความต้องการในอนาคต
โครงการท่อส่งก๊าซและสถานีแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย โครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก และ โครงการโรงไฟฟ้าบ้านหินกรูด
เชื้อเพลิงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ก๊าซธรรมชาติสามารถนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใช้กับเครื่องจักร ได้แก่ หม้อน้ำ อุปกรณ์เป่าหรืออบแห้ง เตาหลอม เตาเผา ในโรงงานแทนเชื้อเพลิงอื่น อาทิ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเตา โดยปัจจุบัน ปตท. ได้ส่งก๊าซฯ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเซรามิค เหล็ก กระจก ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ยางรถยนต์ เครื่องสุขภัณฑ์ ทองแดง โลหะ เคมีภัณฑ์ หลอดภาพโทรทัศน์ ฯลฯ และลูกค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ Co-Generation อีก 12 ราย การใช้ก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมนี้นับได้ว่าได้เติบโตสูงขึ้นทุกปี และล่าสุดในปี 2545 มีปริมาณการใช้วันละประมาณ 198 ล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้นจากปี 2544 ถึงร้อยละ 8

ก๊าซธรรมชาติ NG

ก๊าซธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนที่เกิดจากการทับถมของซากพืชและ สัตว์จำพวกจุลินทรีย์ที่อาศัยในโลกมานานนับหลายร้อยล้านปี โดยทั่วไปก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตจะประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด ได้แก่ มีเทน โปรเพน บิวเทน เฮกเซน และก๊าซอื่นๆ อาทิ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]