ONCE THROUGH BOILER

คุณสมบัติของสินค้า

สามารถผลิตไอน้ำภายในเวลา 4-5 นาที

เนื่องจากเป็นบอยเลอร์ประสิทธิภาพสูง จึงสามารถผลิตไอน้ำ พร้อมใช้งานได้ภายในเวลาเพียง 4-5 นาที

ประสิทธิภาพบอยเลอร์สูงถึง88% ~ 96%

ด้วยระบบโครงสร้างและระบบดูดซับความร้อนที่ดีเยี่ยม จากการออกแบบโครงสร้างการถ่ายเทความร้อนอย่างชาญฉลาด มีผลทำให้บอยเลอร์มีประสิทธิภาพสูงถึง 88% ~ 96%

ไอน้ำที่มีคุณภาพ

บอยเลอร์ติดตั้งระบบเดรนอัตโนมัติ โดยใช้หลักการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าซึ่งทำการตรวจวัดค่าเวลาจึงทำให้ได้ที่มีคุณภาพ และบอยเลอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การทำงานเงียบ

การทำงานของระบบพัดลมดูดอากาศ และการเผาไหม้มีเสียงเพียง 5-6DB เงียบกว่าบอยเลอร์ระบบเก่าๆ มาก ทำให้การทำงานสบายและปลอดภัยจากมลภาวะทางเสียง

ระบบการถ่ายเทความร้อนที่ดีเยี่ยม

ระบบท่อติดตั้งแผ่นครีบเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนมาจากโรงงาน ทำให้ระบบถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพสูงสุด

อุปกรณ์ควบคุมมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง

ระบบควบคุมการเผาไหม้, แรงดันไอน้ำ และระบบควบคุมระดับน้ำเป็นแบบ Microprocessor จึงทำให้มีความปลอดภัยสูง และง่ายต่อการดูแลและใช้งาน

สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ

ว่าด้วยการตรวจสอบความปลอดภัยของความดันที่ระบุโดย "การตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม" ของ R.O.C.

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมแบบ Full Automatic CO2 ทำให้โครงสร้างของ MD BOILER มีคุณภาพสูง

Visitors: 15,167