เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด , wood pellet

พพ.รุกหนุนโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดแทนน้ำมันเตา

 2 ก.ค.58 นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ได้เป็นประธานในการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชม โครงการสาธิตการใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดในหม้อน้ำขนาดเล็กเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม ได้ทำการศึกษา การเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำจากเดิมใช้น้ำมันเตา ให้ปรับมาใช้หัวเผาที่สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood pellets) แทน

More...
แนวทางการลดการสูญเสียจากน้ำระบาย

แนวทางการลดการสูญเสียจากน้ำระบาย

      การระบายน้ำออกจากหม้อไอน้ำ หรือ โบล์วดาวน์ เป็นการสูญเสียพลังงานที่สำคัญอย่างหนึ่ง รองจากการสูญเสียไปกับก๊าซไอเสีย โดยทั่วไปควรมีปริมาณน้ำที่ระบายออกไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณน้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำ

More...